LindabTanken - Fyldt med gode tanker

Hvordan fungerer LindabPascal egentlig?

6. juni 2017 / af Niels Mulvad

hvordan-fungerer-LindabPascal-egentlig.png

Vi ved, at alle møde og kontorrum skal være velventilerede for at sikre medarbejdertrivsel og effektivitet, men kan det lade sig gøre at skabe bedre indeklima og samtidig være energibesparende?


Med Lindab Pascal er det muligt at tilrette ventilationen til antal medarbejdere, ligesom ventilationen ikke siver ud i det blå ved at køre døgnets 24 timer alle dage med uhensigtsmæssige høje økonomiske udgifter samt ressourcespild på miljøet til følge.

 

 

Ventilation af møde og kontorrum er nødvendig
Indeklimaet har stor betydning for trivsel og effektivitet på arbejdspladsen. Det viser alle undersøgelser, og derfor er både krav og behov om ventilation efterhånden en naturlig del af mange arbejdspladser.
Mange mødelokaler og kontorrum ventileres døgnet rundt, selv om der ofte kun er mennesker i dem 8-9 timer 5 gange om ugen. Det betyder store omkostninger – både økonomisk og på miljøet, når ventilationen kører non stop uden hensyntagen til behov og antal personer. Nulstilling eller tænd og sluk af ventilationen er også en udfordring for mange, så hvis systemet selv kan håndtere mindre ventilation i tomme rum såvel som ventilation efter behov, er der gevinster for alle, både økonomisk og ressourcemæssigt.


Løsningen er fleksibelt og tilpasser sig behovetpascal_side_img.png
Pascal er udviklet til større bygninger, som eksempelvis kontorbygninger, sygehuse eller undervisningsbygninger. Bygninger hvor der er varierende behov for ventilering.
Løsningen er en teknologi, der via censorer registrerer om der er personer til stede og deres behov for frisk luft. Teknologien kan indstilles og styres individuelt og tilpasses behovet for temperatur, tidsinterval og andre behov.

I korte træk:
Lindab Pascal fungerer ved hjælp af censorer, der bedømmer behovet for ventilering.
Hver person udleder en vis mængde CO2 og afgiver en vis mængde varme, som systemet regulerer efter.
Når du kommer ind i et rum, sender en bevægelsescensor et signal til styringen, der starter ventileringen op. Luftmængden indstiller sig efter behovet til temperatur og CO2-koncentration.
Forlader alle personer rummet, vil indblæsningen i rummet reduceres til en standby luftmængde, der selvfølgelig sikrer, at der hverken bliver for koldt eller for varmt, men samtidig sikrer en minimums luftmængde, så der ikke bliver indelukket.

Med andre ord:

Et system, der også holder fyraften og starter på lavt blus – eksempelvis kl. 6.00 om morgenen. Det kan reguleres efter ønske. CO2-koncentrationen holdes på et fastsat niveau uanset antal personer i rummet – det giver høj komfort for brugerne.
Der ventileres kun med det luftskifte i rummet, der er behov for, uanset om der er 2 eller 25 personer.

Indeklimamæssigt vil det betyde, at man møder til et velventileret rum, der ikke føles for koldt, hvilket ofte er en udfordring om sommeren.
Den tekniske brugervenlighed gør det muligt at styre efter individuelle eller ændrede behov.
F.eks. kan et lille kontor, hvor systemet er indstillet til 2 personer, nemt og enkelt ændres til det luftmængdebehov, der er for 3 personer.

Fordelene ved LindabPascals behovs- og bevægelsesstyret ventilation er:
• Høj komfort og medarbejdertilfredshed
• Markant lavere energiomkostninger
• Hensyn til miljøet

Læs mere om LindabPascal her.

 

Emne: Viden, Fra eksperten, Ventilation

Niels Mulvad

Skrevet af Niels Mulvad

Niels Mulvad er produktchef for Indoor Climate Solutions hos Lindab Danmark. Niels er uddannet bygningsingeniør med mere end 30 års erfaring i byggebranchen. Han har været ansat hos Lindab siden 1995 og har speciale i indeklima og teknisk komfort.